ΑΠΟΨΕΙΣ

Το στοίχημα της αξιοπιστίας

Η πολυδιάστατη διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική αλλά και τις διεθνείς επενδύσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται να τις προσελκύσει από παντού και, βεβαίως, δεν πρέπει ποτέ να εξαρτάται αποκλειστικά από μία μεγάλη δύναμη. Η εμπιστοσύνη στη χώρα, άλλωστε, θα ανακτηθεί  όταν κερδίσει το στοίχημα της αξιοπιστίας στο πεδίο των αγορών, εκεί δηλαδή όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται –καλώς ή κακώς– με αμιγώς οικονομικά κριτήρια.