ΑΠΟΨΕΙΣ

Πολιτική ευθύτητα

Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη επισφραγίζει το τέλος μιας πολιτικής τάξης που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μια μακρά ταραχώδη, αλλά και δημιουργική περίοδο της ελληνικής Ιστορίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ίδιος διακρίθηκε για την πολιτική σκέψη του, την κοινοβουλευτική παρουσία του και κυρίως, για την ευθύτητα με την οποία απευθυνόταν στους πολίτες αυτής της χώρας. Ακόμη περισσότερο, οι εξελίξεις δικαίωσαν πολλές από τις προβλέψεις και επισημάνσεις του, που μόνιμα είχαν στόχο να προσαρμόσουν την Ελλάδα στους καιρούς και να την μεταφέρουν στην κατηγορία των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών. Η έλλειψη προσώπων ανάλογου διαμετρήματος στην πολιτική σκηνή είναι ιδιαίτερα αισθητή σήμερα.