ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί όχι φορολόγηση στα Airbnb;

Να συμφωνήσουμε ότι η φορολόγηση στην Ελλάδα είναι υψηλή; Βεβαιότατα. Ουδείς μπορεί να το αρνηθεί. Σε συνδυασμό με το ασφαλιστικό, πολλοί κλάδοι εργαζομένων έχουν συνέταιρο στα εισοδήματά τους το κράτος. Να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να μειωθεί, το ταχύτερο, η φορολογία, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες; Προφανώς! Ουδείς θα διαφωνήσει, πλην ίσως για τη σειρά προτεραιότητας των φορολογικών μειώσεων. Αφού συνομολογούμε σε αυτά, μήπως τελικά να συμφωνήσουμε και στην ανάγκη να φορολογούνται όλοι; Διότι, πέραν των αποδείξεων, που αποτελούν είδος προς εξαφάνιση σε πολλούς τουριστικούς και όχι μόνον προορισμούς, ως νέο πεδίο αντιπαράθεσης προβάλλει αίφνης και η φορολόγηση των ακινήτων που αξιοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις, μέσω Airbnb.

«Ληστρική η φορολόγηση» υποστηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ, «γιατί πρέπει να φορολογείται εισόδημα που προέρχεται από το σπίτι μου;» αναρωτιούνται άλλοι, «χυδαία η φορολόγηση» επιχειρηματολογούν οι τρίτοι.

Ναι, είναι χυδαία η τόσο υψηλή φορολόγηση των εισοδημάτων, πάσης μορφής, που επιβάλλεται στην Ελλάδα.

Αλλά δεν είναι εξίσου χυδαία η φοροαποφυγή και, κυρίως, η απαίτηση κάποιων να τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης από τη φορoλογική νομοθεσία;

Εάν το ακίνητο δεν έβγαινε στην αγορά του Airbnb και απλώς ενοικιαζόταν με μακροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης θα πλήρωνε ετήσιο φόρο 15% επί του ποσού μέχρι τις 12.000, 35% για εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για εισόδημα που ξεπερνά τις 35.000 ευρώ. Ιδια είναι η κλίμακα που προβλέπεται και για τις Airbnb μισθώσεις.

Αν δεν θέλουμε, απλώς, να ηθικολογούμε για τους φόρους ή να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, η μίσθωση μέσω Airbnb δεν είναι παρά η «επόμενη ημέρα» των μισθώσεων, μια «ημέρα» που μας φέρνουν η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και το Διαδίκτυο. Δεν παύει, όμως, να είναι μίσθωση, ειδικά στις περιπτώσεις που δεν αφορά απλώς το «νοικιάζω το σπίτι μου για τις δύο εβδομάδες που θα είμαι στο χωριό» αλλά οργανωμένες εκμεταλλεύσεις ακινήτων, που υπάρχουν γι’ αυτό και μόνον το σκοπό και δεν αποτελούν, προφανώς, την «πρώτη και κύρια κατοικία» του ιδιοκτήτη. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για άτυπες μίνι τουριστικές επιχειρήσεις εν αντιθέσει, π.χ. με τα ξενοδοχεία, που καλούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ και άλλους φόρους πέραν της φορολογίας εισοδήματος.

Οι μισθώσεις Airbnb άνθησαν και λόγω τεχνολογίας αλλά και εξαιτίας του καθεστώτος φορολογικής… αμνησίας που τύγχαναν. Και πιθανότατα θα συνεχίσουν να ευημερούν, όσο η δυνατότητα να «κλείσεις σπίτι» από το Διαδίκτυο, εντελώς αυτοματοποιημένα, θα αυξάνεται. Γιατί, λοιπόν, να μη φορολογούνται;

Αν πρέπει να συζητήσουμε για μείωση των φόρων, ας το πράξουμε. Αλλά για όλους.