ΑΠΟΨΕΙΣ

Εμπρακτη απόδειξη

Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι ένας αξιοπρεπής πολιτικός, ο οποίος έχει επιδείξει σθένος σε κρίσιμες στιγμές. Δεν διαθέτουμε πολλούς πολιτικούς που να συνδυάζουν το ήθος με την τόλμη. Εξελέγη όμως για να διοικήσει την πρωτεύουσα, η οποία δεν παρουσιάζει την… καλύτερη εικόνα. Καλό θα ήταν, συνεπώς, πριν διεκδικήσει ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή, να αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να διοικήσει. Τα προβλήματα καθαριότητας, μεταξύ άλλων, είναι μεγάλα και περιμένουν τη λύση τους από τον άνθρωπο που εξέλεξαν οι Αθηναίοι γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό.