ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο κομβικός τομέας της παραγωγής

Η Ελλάδα δεν πτώχευσε μόνο λόγω του δημοσιονομικού ελλείμματος. Ρόλο διαδραμάτισε και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου· με άλλα λόγια, το γεγονός ότι εισάγουμε πολύ παραπάνω από όσα εξάγουμε. Είναι πολύ ανησυχητικό σήμερα ότι τα πράγματα χειροτερεύουν σε αυτόν τον τομέα. Η Ελλάδα δεν παράγει ακόμη όσα θα έπρεπε, οι εξαγωγές δεν έχουν αυξηθεί όσο αναμενόταν. Πρόκειται για πρόβλημα που θα βρούμε μπροστά μας, εκτός εάν δημιουργηθούν το κατάλληλο κλίμα και οι συνθήκες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που αυτήν τη στιγμή ασφυκτιούν.