ΑΠΟΨΕΙΣ

Η εικόνα που δίνουμε

Η δύσκολη συγκυρία με την Τουρκία απαιτεί υπευθυνότητα και αυτοσυ-γκράτηση. Τα πολλά και μεγάλα λόγια δεν βοηθούν σε τίποτα, ούτε από αρμόδιους ούτε από αναρμόδιους. Επίσης, δεν συνιστά σοβαρή αντιμετώπιση από βουλευτές η επιδίωξη δημοσιότητας με τη διαρροή εμπιστευτικών συνομιλιών και του περιεχομένου απόρρητων συνεδριάσεων. Είναι σημαντικό να δίνουμε την εικόνα μιας συντεταγμένης, συνετής και αποφασισμένης πολιτείας.