ΑΠΟΨΕΙΣ

Συντονισμός

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από κακοφωνία και ενίοτε επιλεκτική αφωνία σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Στην εξωτερική πολιτική χρειάζο-νται καθαρά μηνύματα και σαφής στρατηγική. Ακριβώς αυτό, δηλαδή, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα να εμφανιζόμαστε να ζητάμε τη βοήθεια από χώρες χωρίς επιρροή. Η σύσταση συμβουλίου εθνικής ασφαλείας είναι σημαντική. Προέχει, όμως, ο άμεσος συντονισμός αυτής εδώ της κυβέρνησης και των πολλαπλών κέντρων εξουσίας, καθώς και των αντικρουόμενων φωνών που ακούγονται από αυτά.