ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-5-1938

Ο «ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ»: «Να μας ζήσης, Μπαρμπαγιάννη!». Είναι πλέον η συνήθης επευφημία την οποίαν ακούει τας ημέρας αυτάς της θριαμβευτικής του περιοδείας ανά την Πελοπόννησον ο κ. Πρωθυπουργός. Είναι τόσον ελληνική και τόσον Πελοποννησιακή η προσαγόρευσις […], ώστε εκφράζει το βαθύτερον συναίσθημα της οικειότητος και της συμπάθειας που εμπνέει εις τον ελληνικόν λαόν η γαλήνη της μορφής του κ. Ιω. Μεταξά και η σταθερότης της δράσεώς του.

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ: Παρίσιοι, 18 Μαΐου. Αύριον Πέμπτην πρωΐαν πρόκειται να μονομαχήσουν ο γνωστός δραματικός συγγραφεύς Ανρύ Μπερνστάιν [στη φωτογραφία] και ο διευθυντής του θεάτρου της γαλλικής Κωμωδίας κ. Εδουάρδος Μπουρνταί κατόπιν προσωπικού επεισοδίου, του οποίου η διευθέτησης δεν κατέστη δυνατή δι’ ομαλής οδού.

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ: […] ο «Εσπερινός Ταχυδρόμος» ασχολείται με την εξέλιξιν των γαλλο-ιταλικών συνομιλιών. […] Οι Γάλλοι, παρατηρεί η εφημερίς, δεν έχουν κανένα λόγο να εκπλήσσονται, διότι ο Ντούτσε ζητεί την κατάπαυσιν παροχής εφοδίων εις την ερυθράν Ισπανίαν [ο Μουσολίνι κατηγορούσε την κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου ότι βοηθούσε στον Ισπανικό Εμφύλιο τους Δημοκρατικούς].