ΑΠΟΨΕΙΣ

Με αυστηρότητα

Την εποχή της ευδαιμονίας, αρκετές ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν χωρίς κανόνες διακυβέρνησης, αλλά και χωρίς σοβαρό έλεγχο από την πλευρά των εποπτικών αρχών. Τα αποτελέσματα ήταν εμφανή. Το ανησυχητικό είναι πως εμφανίζονται και πάλι, και μάλιστα εταιρείες που έχουν ξένους μετόχους και επενδυτές. Η ζημιά που κάνουν οι σχετικές αποκαλύψεις στην ελληνική οικονομία είναι τεράστια, γιατί ενισχύουν το στερεότυπο μιας χώρας χωρίς αξιοπιστία. Καλό λοιπόν είναι να αντιμετωπισθούν αυτά τα φαινόμενα με αυστηρότητα, για να προλάβουμε τα χειρότερα και την επιστροφή στην εποχή του ελληνικού πειρατικού καπιταλισμού.