ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-6-1938

ΔΩΡΟ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: Κατά τας ιταλικάς εφημερίδας, ο διοικητής της Δωδεκανήσου κόμης ντε Βέκκι, ανεκοίνωσεν ότι ο κ. Μουσσολίνι απεφάσισε να δωρήση εις τον δήμον της Ρόδου τας προτομάς των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων Ιουλίου Καίσαρος, Οκταβίου Αυγούστου, Αντωνίνου Τιβερίου και Διοκλητιανού [φωτ. Ντε Βέκκι (αριστερά), Μουσσολίνι κ.ά., 1922).

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ: Η Δνίς Σαντιχά Γιακσέν, θετή κόρη του προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Ατατούρκ, φθάνει σήμερον ενταύθα διά του αεροπλάνου, το οποίον οδηγεί η ιδία. Διότι η δεσποινίς Γιοκσέν είναι μία από τας πρωτοπόρους της τουρκικής αεροπορίας [και η πρώτη πιλότος πολεμικού αεροσκάφους στον κόσμο].

ΠΕΡΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ:  [από «Τάιμς Νέας Υόρκης»] Ο αμερικανικός λαός δεν είναι σήμερον ουδέτερος εις ην περίπτωσιν υπάρχει κατάστασις δημιουργούσα απειλήν πολέμου. […] Εις ην περίπτωσιν ήθελε παρουσιασθή ένοπλος σύρραξις αι Ηνωμέναι Πολιτείαι θα ευρίσκωνται παρά το πλευρόν των Κρατών εκείνων τα οποία προασπίζουν τα ίδια ιδεώδη τα οποία προασπίζει ο αμερικανικός λαός. […] Οι επιτιθέμενοι θα διαπράξουν σφάλμα εις τους υπολογισμούς των αν παραμελήσουν τον αμερικανικόν παράγοντα, όπως συνέβη κατά το 1917.