ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-6-2018

80-chronia-prin-amp-8230-22-6-2018-2257801

ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΦΙΛΙΑ:  […] όταν κοινά αισθήματα και οι αυτοί πόθοι συνδέουν δύο λαούς, τότε αυτοί προηγούνται του επίσημου Κράτους και θέτουν τη σφραγίδα της φιλίας μεταξύ των, φιλίας ειλικρινούς, εγκαρδίου και αδελφικής. Αυταί δε ακριβώς αι λέξεις εκφράζουν τας σχέσεις Τούρκων και Ελλήνων. Αι ευκαιρίαι υπήρξαν τελευταίως πολλαί διά να διαπιστωθή […] πόσην αλήθειαν είχεν ο λόγος του αρχηγού του τουρκικού έθνους Κεμάλ Ατατούρκ ότι τα σύνορα είναι κοινά [φωτ. από επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού στην Αθήνα το 1938].

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΜΑΝΕΔΩΝ: Το υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού, εν συνεχεία προηγουμένων του ενεργειών διά των οποίων απηγορεύθη υπό οιονδήποτε τύπον εις υπαιθρίους χώρους δημοσίας συγκεντρώσεως εκτέλεσις «αμανέδων ρεμπέτικων» και παρεμφερών ασμάτων, απηύθυνε χθες εγκύκλιον […] διά της οποίας γνωστοποιείται εις αυτούς ότι το μέτρο επεκτείνεται εφεξής και εις άπαντα τα θέατρα.

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑΙ: Κατά τηλεγράφημα εκ Βερολίνου, οι Ιάπωνες εβομβάρδισαν 1.400 κινεζικάς πόλεις και χωρία. Οι νεκροί μόνον ανέρχονται εις 5.000. Δηλαδή πρόκειται περί σύγχρονων ανθρωποθυσιών εις τον Θεόν του Πολέμου […].