ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-6-2018

80-chronia-prin-amp-8230-23-6-2018-2258045

ΙΔΡΥΣΗ ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ;  […] κυκλοφορεί η φήμη καθ’ ην μεταξύ αντιπροσώπων της αγγλικής και της αιγυπτιακής κυβερνήσεως συνεζητήθη εκ νέου το ζήτημα του χαλιφάτου κατόπιν υποδείξεως του Μωχάμετ Αλή, θείου του βασιλέως Φαρούκ. Φαίνεται ότι η βρετανική κυβέρνησις κρίνει επί του παρόντος ως πρόωρον το ζήτημα τούτο και θα προσπαθήση μάλλον να επιδιώξη την εφαρμογήν κοινής πολιτικής εκ μέρους όλων των αραβικών κρατών […] χωρίς να δημιουργήση δυσαρεσκείας διά της ανακινήσεως του ζητήματος του Χαλιφάτου.

ΣΚΗΝΗ 25.000 ΘΕΑΤΩΝ: Αύριο εις τον εν Μιλάνω Πύργον των Σφόρτσα θα γίνουν τα εγκαίνια της μεγαλειτέρας σκηνής του κόσμου, η οποία προορίζεται διά την παράστασιν των λυρικών και δραματικών αριστουργημάτων της ιταλικής τέχνης. […] Πλέον των 25.000 θεαταί θα ημπορούν να παρακολουθούν τα παιζόμενα έργα.

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΑΝΙΩΝ:  […] Το ζήτημα της υδρεύσεως της πόλεως [των Χανίων] λύεται οριστικώς πλέον. […] Η πόλις μας τα τελευταία χρόνια κατήντησε να υδρεύεται δις και τρις της εβδομάδος κατά το καλοκαίρι [και] […] ν’ αναγκάζωνται οι κάτοικοί της να πίνουν πολλάκις φρεάτια νερά […].