ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανακούφιση

Μεγάλο, σύνθετο και πολύ δύσκολο το προσφυγικό – μεταναστευτικό για την Ευρώπη. Τη διχάζει, ενισχύει ιδιαίτερα την ξενοφοβία, απειλεί με ανατροπή κυβερνήσεις όπως η γερμανική και λύση δεν διαφαίνεται. Μία πρόταση υπό σκέψιν, πάντως, να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ενωση τη λειτουργία των hotspots στις χώρες εισόδου θα προσέφερε, ασφαλώς, ανακούφιση στην ελληνική κυβέρνηση, που αποδείχθηκε εντελώς ανίκανη στη διαχείρισή τους. Εστω και αν δεν είναι σε αρμονία με τον πρόσφατο ισχυρισμό του πρωθυπουργού στο Ζάππειο ότι «η ευθύνη επιστρέφει αποκλειστικά στους Ελληνες».