ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-7-1938

20s1aithiopia

ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ: Η Ιταλία είναι η πρώτη αποικιακή δύναμις, η οποία ερρύθμισε τας σχέσεις ιθαγενών και λευκών επί τη βάσει της θεωρίας περί φυλών. Εν ονόματι της υγείας και της καθαριότητος της φυλής, [και] των ανωτέρων συμφερόντων της αυτοκρατορίας, αυστηρά πειθαρχία έχει επιβληθή […]. Πάσα σχέσις απαγορεύεται μεταξύ λευκών ανδρών και γυναικών της Αιθιοπίας [φωτ.: Ιταλοί στρατιώτες και άποικοι αναχωρούν για την Αιθιοπία].

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΝΤΙΚΕΝΣ: Επωλήθησαν […] πλέον των χιλίων αυτογράφων επιστολών του Ντίκενς […]. Διά μέσου αυτών εξιστορούνται πολλαί λεπτομέρειαι της ζωής του μεγάλου συγγραφέως, από της εποχής που ήρχιζε το στάδιόν του ως ρεπόρτερ μέχρις ότου έγινε διάσημος διηγηματογράφος.

ΔΟΥΚΑΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ:  [ομιλία Δ. Γατόπουλου] Ο τότε [1868] Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης […] είπεν ότι δύο υπήρξαν αι επισημόταται της αρχαίας Ελλάδος πόλεις, αι Αθήναι και η Σπάρτη. Αφού λοιπόν […] ο Διάδοχος [Κωνσταντίνος Α΄] εγεννήθη εις τας Αθήνας, πρέπει να του δώσωμεν τον τίτλον του Δουκός της Σπάρτης, διά να ενωθούν, εις το πρόσωπόν του, αι δύο μεγάλαι πόλεις της αρχαιότητος.