ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-8-1938

80-chronia-prin-amp-8230-2-8-1938

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Η μάχη η οποία συνήφθη σήμερον την πρωίαν είναι πολύ σοβαρωτέρα παρ’ όσον αρχικώς ενομίσθη. Κατά την μάχην ταύτην εφονεύθησαν τεσσαράκοντα εκ των ανταρτών. Αγνοείται ο ακριβής αριθμός των αγγλικών στρατευμάτων. (φωτ.: Αγγλοι στρατιώτες «εκκαθαρίζουν» την Ιερουσαλήμ από Αραβες επαναστάτες.)

ΧΕΙΡΑΨΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ: Εις την Ιταλίαν, τα τελευταία έτη, κατ’ επανάληψιν ερρίφθη η ιδέα όπως η χειραψία αντικατασταθή υπό του φασιστικού χαιρετισμού. […] Διά διατάγματος, δημοσιευθέντος την παρελθούσαν εβδομάδαν, απαγορεύεται εις τους ηθοποιούς να χαιρετούν διά χειραψίας όταν παίζουν επί σκηνής. Επίσης ο φασιστικός χαιρετισμός θα αντικαταστήση την χειραψίαν εις όλας τα κινηματογραφικάς ταινίας.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΣΑΤΙΡΕΣ: Τα ελαφρά μουσικά μας θέατρα μετέχουν εις τας εορτάς της 4ης Αυγούστου με επίκαιρα νούμερα πατριωτικά ή σατυρίζοντα την προ της 4ης Αυγούστου εποχήν, που χειροκροτούνται πολύ από τα πλήθη των θεατών. Ο κόσμος γελά με την καρδιά του όταν ο Μακρής, ο Κοκκίνης, ο Ιατρίδης, ο Μηλιάδης, ο Αυλωνίτης, η Μαρίκα Νέζερ κ.λπ. […] διακωμωδούν την εποχήν της αλησμόνητου φαυλοκρατίας […].