ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-8-1938

80-chronia-prin-amp-8230-3-8-1938-2265800

ΕΒΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΟΥΕΛ: Αποφασιστικαί μάχαι εξακολουθούν να συνάπτωνται εις τα μέτωπα του Εβρου και του Τερουέλ. Την διεύθυνσιν των εθνικιστικών στρατευμάτων, τα οποία αντεπιτίθενται εις το μέτωπον του Εβρου έχει αναλάβει αυτοπροσώπως ο στρατηγός Γιαγκούε, όστις και αντιπαρατάσσει εις την στρατιάν του Λίστερ τα σώματα των Μαροκινών και των λεγεωναρίων [φωτ.: Μαροκινοί στρατιώτες αμύνονται στο μέτωπο του Εβρου ποταμού].

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ: Χθες την πρωίαν ετελείωσεν η ανάγνωσις του «Βασιλέως Ληρ» προ του θιάσου του Βασιλικού Θεάτρου και ελπίζεται ν’ αρχίσουν από σήμερον αι τακτικαί δοκιμαί. Τον ρόλον του Ληρ θα υποδυθή –ως εγράφη ήδη– ο κ. Βεάκης, τας δε θυγατέρας αι κυρίαι Παξινού και Μανωλίδου και η δις Ελ. Παπαδάκη [φωτ.: Ο Αιμίλιος Βεάκης στον βασιλιά Ληρ].

«ΜΠΑΡ-ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΗΡΙΑ»: Τον τελευταίον καιρόν η γαλλική πρωτεύουσα απέκτησεν ένα πρωτότυπον είδος καταστημάτων τα οποία έγιναν γνωστά με το όνομα «μπαρ-καλλωπιστήρια». Πρόκειται περί καταστημάτων εις τα οποία καταφεύγουν αι γυναίκες διά να κάμουν την τουαλέτταν των, όταν δεν έχουν τον καιρόν να επιστρέψουν εις το σπίτι των.