ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-8-1938

23s1spaniensch

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: Η εθνική ισπανική Κυβέρνησις τονίζει ότι […] είναι διατεθειμένη από τούδε να αυξήση εις 10.000 τους ξένους οι οποίοι θα αποχωρήσουν αμέσως υπό τον όρον ότι θα ληφθή παρόμοιον μέτρον και από μέρους των ερυθρών και θα παρασχεθούν εγγυήσεις ότι ουδείς των απομακρυνομένων εθελοντών θα επανέλθη εις Ισπανίαν […]. [φωτ. Ιταλοί εθελοντές στη Γουαδαλαχάρα].

ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ: Αγγέλλεται εκ Βιέννης ότι διάταγμα υπογραφέν υπό του Χίτλερ, προβλέπον περί δίκης εκείνων οι οποίοι κατηγορούνται επί προδοτικαίς ενεργείαις, περιλαμβάνει πλην του τέως καγκελλαρίου Σούσνιγκ, τρεις τέως υπουργούς και τον τέως διευθυντή της αστυνομίας Σκουμπλ.

48ΩΡΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ: H Κυβέρνησις του κ. Νταλαντιέ θερίζει τους κακούς καρπούς της δημοκοπικής πολιτικής της Κυβερνήσεως του κ. Λεόν Μπλουμ. […] η Κυβέρνησις εκείνη είχε θεσπίση τον νόμον της 40ώρου εβδομάδας, μειώσασα κατ’ ουσίαν το εργάσιμον εξαήμερον εις πενθήμερον. […] Προχθές, εις τον ραδιοφωνικόν του λόγον [ο Νταλαντιέ] εζήτησε την κατάργησιν του 40ώρου [με επαναφορά 48 ωρών εβδομαδιαίως] διά τα εργοστάσια πολεμικών ειδών, τονίσας ότι ειρήνη και αδράνεια εργασίας […] δεν συμβιβάζονται.