ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-8-1938

24s2germ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Σήμερον επεδείχθη εις στον Ούγγρον Αντιβασιλέα [Ναύαρχο Χόρτυ] το γερμανικόν Γιβραλτάρ –η νήσος Ελιγολάνδη– με τα περίφημα οχυρωματικά της έργα. […] Αι αγγλικαί εφημερίδες αποδίδουν εξαιρετικήν σημασίαν εις την επίσκεψιν του Ούγγρου Αντιβασιλέως και περιγράφουν την μεγάλην ναυτικήν επίδειξιν […]. Το «Νταίηλυ Εξπρές» [τη] χαρακτηρίζει ως επισφράγισιν αγράφου συμμαχίας μεταξύ Γερμανίας και Ουγγαρίας [φωτ. Χόρτυ και Χίτλερ στην Ελιγολάνδη].

ΛΕΣΧΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΩΝ: Κατόπιν λεπτομερούς ερεύνης η Λέσχη των εκατονταετών του Λονδίνου απεφάνθη ότι ο πλέον μακρόβιος άνθρωπος του κόσμου είναι ο Ραμονστβάνε, ιθαγενής του Βεσιουαναλάνδ της Νοτίου Αφρικής, ο οποίος άγει το 126ο έτος της ηλικίας του. Ούτος συνελήφθη αιχμάλωτος προ πλέον του αιώνος υπό της φυλής Ματαμπέλλε, η οποία κατώκει εις το έδαφος το γνωστόν σήμερον υπό το όνομα Τράνσβααλ [φωτ.: Πολεμιστές Ματαμπέλε σε πίνακα του 1870].

ΘΝΗΣΙΓΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: Αρτα – Υπάρχουν κοινότητες με κωμικό προϋπολογισμό, που ποτέ δεν κατορθώνει να φτάση τις 10.000 δραχμών. Πλέουν στις στερήσεις, τις οποίες […] δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Και οι θνησιμαίοι αυτοί οργανισμοί […] συνεχίζουν την πρωτόγονο κατάστασί των κατά τρόπο εγκληματικό.