ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-8-1938

80-chronia-prin-amp-8230-25-8-1938-2269400

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ(;): Τηλεγραφήματα εκ Τόκιο αγγέλλουν ότι υψηλή προσωπικότης προσκείμενη προς την Κυβέρνησιν εδήλωσεν: «Η ατμόσφαιρα ήρχισε να πληρούται με την ιδέαν της ειρήνης». Παρομοία αισιοδοξία παρατηρείται μεταξύ των επισήμων κύκλων οίτινες πιστεύουν ότι ο πόλεμος [Κίνας-Ιαπωνίας] ευρίσκεται σχεδόν περί το τέρμα του [φωτ. Γιαπωνέζοι επιτίθενται σε κινεζικό χωριό].

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗΣ: Ο Αγγλος πολιτικός [Τζορτζ Λάνσμπερυ] πρόκειται να προτείνει εις τον Βασιλέα Κάρολον [της Ρουμανίας] να αναλάβη μετά του Βασιλέως του Βελγίου την πρωτοβουλίαν της συγκλήσεως νέας Διεθνούς Οικονομικής Διασκέψεως προς επίτευξιν, διά της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, πολιτικής υφέσεως μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. […] ο κ. Λάνσμπερυ [φωτ.] έχει αναλάβει τα τελευταία έτη αληθή σταυροφορίαν υπέρ της ειρήνης.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ: Η αποφασισθείσα επανεξέτασις των απορριφθέντων μαθητών του Γυμνασίου είναι βεβαίως μέτρον χαριστικόν. Αλλά δεν θα ευρεθή κανείς ο οποίος θα φέρη αντιρρήσεις. Ενας ολόκληρος χρόνος χαμένος διά τας μικροαστικάς ιδία οικογενείας, διά τας οποίας ο σπουδάζων μαθητής βιάζεται να γίνη και προστάτης, είναι απώλεια και δαπάνη πρόσθετος. Καλώς λοιπόν απεφασίσθη […]. Κακόν θα είναι εάν κατά την επανεξέτασιν κρατήση επιείκεια.