80 χρoνια πριν… 4-9-1938

48" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Από διπλωματικής απόψεως οι εν Ευρώπη αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτύσσουν μέγιστην δραστηριότητα. Αι τελευταίαι επικοινωνίαι του κ. Κένεντυ [πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγγλία, φωτ.] μετά της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών απεσκόπουν εις το να εξασφαλίσουν την υποστήριξιν της Ουασινγκτώνος εις την αγγλικήν προσπάθειαν να επιλυθή ειρηνικώς μεν η σημερινή κρίσις αλλά χωρίς να εξασθενήση η θέσις των τριών Δημοκρατιών.

ΜΙΚΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ:  […] απεφασίσθη όπως επιτραπή η εισαγωγή, κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, και μαθητριών εις την α΄ και β΄ τάξιν των σχολείων νέου τύπου […] Επομένως, κατά παράβασιν της εφαρμοσθείσης αρχής της απαγορεύσεως της μικτής φοιτήσεως, θα συμφοιτήσουν ήδη εις τας δύο κατωτέρας τάξεις των οκταταξίων γυμνασίων και θήλεα […].

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ:  […] το αποτέλεσμα της μεγάλης δημοσιότητος των κατορθωμάτων της επιστήμης [Κ: μεταμόσχευση σε τυφλούς οφθαλμών από άτομα που βρίσκονται στο μεταίχμιο του θανάτου] έχει και την θλιβεράν του όψιν. Ιδού μια «μικρά αγγελία» δημοσιευθείσα εις αμερικανικάς εφημερίδας: «Πωλείται εις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ανθρώπινος οφθαλμός εις αρίστην κατάστασιν. Πρώτη προσφορά 2.500 δολάρια».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή