ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-9-1938

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΡΩΝ: Κατηρτίσθη ελεύθερον σώμα Σουδητών το οποίον, εδρεύον επί της γερμανικής πλευράς των τσεχοσλοβακικών συνόρων και περιλαμβάνον υπέρ τους 20.000 Σουδήτας, θα χρησιμοποιηθή «διά την κατάκτησιν της ελευθερίας των». Ο Χένλαϊν διατάσσει διά προκηρύξεώς του προς τους Σουδήτας όπως «όλα τα σύνορα της πατρίδος των καταληφθούν υπό των ελευθέρων Σουδητικών σωμάτων» [φωτ.: Σουδήτες σπεύδουν να καταταγούν στο Freikorps].

ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ο Αγγλος πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν προσεκάλεσεν εσπευσμένως τον Γάλλον πρωθυπουργόν κ. Νταλαντιέ [φωτ., αριστερά] και τον υπουργόν των Εξωτερικών κ. Μποννέ [φωτ., δεξιά] εις το Λονδίνον, διά να συνδιαλεχθή μετ’ αυτών επί της αντιμετωπίσεως του σουδητικού προβλήματος. […] Οι πολιτικοί κύκλοι του Λονδίνου ερμηνεύουν την υπό του κ. Τσάμπερλαιν πρόσκλησιν των κ.κ. Νταλαντιέ και Μποννέ εις το Λονδίνον ως μίαν συσπείρωσιν των υπέρ της ειρήνης Δυνάμεων προς διατήρησιν αυτής κατά τρόπον έντιμον και μη θίγοντα το γόητρόν των.

ΥΠΕΡ ΕΙΡΗΝΗΣ: Συμφώνως προς την εγκύκλιον του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών.