80 χρoνια πριν… 21-9-1938

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΓΑΣ: Εις την απάντησίν της η τσεχοσλοβακική Κυβέρνησις επεξηγεί την άποψίν της εν σχέσει προς το αγγλογαλλικόν σχέδιον […] Η Κυβέρνησις της Πράγας ζητεί όπως η τσεχογερμανική διένεξις διακανονισθή επί τη βάσει των διατάξεων της τσεχογερμανικής Συνθήκης περί διαιτησίας… [μέρος της Συνθήκης του Λοκάρνο, 1925 – φωτ.]. Κατά την Συνθήκην ταύτην […] εν περιπτώσει διαφοράς προβλέπεται η σύστασις ειδικής επιτροπής εις την οποίαν μετέχουν εις Γερμανός, εις Τσέχος και 3 ουδέτεροι προς λύσιν των αναφυομένων διαφορών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Εις εσχάτως δημοσιευθείσαν σειράν άρθρων περί «Πνευματικής τροφής του λαού», ο εκ των μεγαλυτέρων Αγγλων πολιτικών και κοινωνιολόγων Ουίνστον Τσώρτσιλ, αναφερόμενος εις την τεράστιαν συμβολήν, την οποίαν δύνανται να προσφέρουν εις την εκπαίδευσιν τα «νεώτερα τεχνικά μέσα» [Φ.: το Linguaphone], εξαίρει την δυνατότητά των «να φέρουν τους αρίστους διδασκάλους, καθηγητάς και ομιλητάς εις το σχολείον του πιο ταπεινού χωριού».

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΣΑΪ: Θα εισαχθή εις τον στρατόν μας ως ρόφημα το τσάι των βουνών μας; Να εισαχθή, διότι και άριστον είναι και θερμαντικόν και αρωματικόν και ευθηνόν. Και ασφαλώς θα ικανοποιήση τους στρατιώτας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή