80 χρόνια πριν στην «Κ» 30.ΙX.1938

80 χρόνια πριν στην «Κ» 30.ΙX.1938

1' 17" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ: Το Πρακτορείον Χαβάς πληροφορείται εκ Μονάχου ότι απεφασίσθη υπό της Διασκέψεως όπως: α) αι περιοχαί όπου ο γερμανικός πληθυσμός αποτελεί αναμφισβητήτως πλειονότητα, εκκενωθούν υπό των Τσέχων μεταξύ της 1ης και της 10ης Οκτωβρίου, υπό τον έλεγχον βρεττανικής λεγεώνος ή διεθνούς στρατιωτικής δυνάμεως, β) αι περιοχαί όπου οι γερμανικοί πληθυσμοί είναι ολιγώτερον πυκνοί και τας οποίας η Τσεχοσλοβακία αποκρούει εκ των προτέρων να αποδώση εις το Ράιχ, υπαχθούν εις την διαδικασίαν του διακανονισμού τόσον της κυριαρχίας των όσον και των οικονομικών και δημοσιονομικών συνεπειών, υπό διεθνούς επιτροπής, εις την οποίαν θ’ αντιπροσωπεύωνται η Γερμανία, η Αγγλία, η Ιταλία και η Τσεχοσλοβακία, αποκρουόμενου του δημοψηφίσματος [φωτ.: Ο Τσάμπερλαιν υπογράφει τη συμφωνία του Μονάχου].

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: Λονδίνον – Η είδησις περί της Τετραμερούς Διασκέψεως του Μονάχου δεν επηρέασε διόλου τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται εις τας πλείστας πρωτευούσας κατά των κινδύνων του πολέμου. Ούτω τα σχέδια περί απομακρύνσεως 500 χιλιάδων μαθητών εκ της πρωτευούσης, ουδόλως επηρεάσθησαν από τας ελπίδας αίτινες εγεννήθησαν εκ της Διασκέψεως, η οποία συγκροτείται εις το Μόναχον. Αι εκπαιδευτικαί αρχαί συνεχίζουν τα μέτρα όπως απομακρύνουν εις ασφαλή μέρη την μαθητιώσαν νεολαίαν. Σήμερον απεμακρύνθη εκ Λονδίνου δι’ άγνωστον κατεύθυνσιν ομάς τυφλών και κωφών παιδίων.

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Η τελευταία φάσις των ασκήσεων του Στόλου μας ήτις ήρχισε χθες εις το νότιον Αιγαίον και θα περατωθή σήμερον εις τον Σαρωνικόν είναι η πλέον ενδιαφέρουσα. Κατ’ αυτήν πλην των σκαφών επιφανείας, των υποβρυχίων και των παριστώντων μεταγωγικά βοηθητικών μετέχουν και τα αεροσκάφη της ναυτικής συνεργασίας, τμήματα στρατού δρώντα εν συνεργασία μετά των παρακτίων αμυντικών οργανώσεων ως και τα παράκτια πυροβολεία.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή