ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-10-1938

80-chronia-prin-amp-8230-9-10-1938-2277099

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: Ο αρχιστράτηγος Φράνκο προετοιμάζει τα της αμέσου αποστολής εις την πατρίδα των Ιταλών λεγεωναρίων οι οποίοι έχουν άνω των δέκα οκτώ μηνών υπηρεσίαν εις τας τάξεις του εθνικού ισπανικού στρατού. Η εθνική Ισπανία πραγματοποιούσα την ουσιαστικήν ταύτην αποχώρησιν των εθελοντών συμβάλλει κατά τρόπον αποτελεσματικόν εις την βελτίωσιν των διεθνών σχέσεων […]. [φωτ.: Ανακληθέντες εθελοντές στη Νάπολη]

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΡΟΤΣΚΥ: Ο Λέων Τρότσκυ, ο οποίος, ως γνωστόν, ευρίσκεται εις το Μεξικόν [φωτ.], εδήλωσεν ότι η συμφωνία του Μονάχου ανέτρεψε την πολιτικήν την οποίαν η κυβέρνησις της Μόσχας ηθέλησε να εφαρμόση κατά τα τελευταία πέντε έτη. Ενα τόσο σημαντικόν γεγονός δεν είναι δυνατόν παρά να έχη σοβαράς συνεπείας διά την εσωτερικήν κατάστασιν της Ρωσσίας. Είναι αναμφισβήτητον, προσέθεσεν, ότι η συναφθείσα συμφωνία θα επισπεύση την κατάρρευσιν του καθεστώτος που υπάρχει σήμερον εις την Ρωσσίαν.

ΑΓΡΙΑ ΜΟΔΑ: Επανέρχεται, επανήλθε μάλλον, η μόδα του 19ου αιώνος του στολισμού των γυναικείων καπέλλων με πτερά πουλιών. Μικρά και μεγάλα πουλιά από της σεισοπυγίδος μέχρι του παγωνιού θυσιάζονται εις τον βωμόν της γυναικείας φιλαρέσκειας.