80 χρoνια πριν… 10-10-1938

50" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: Κατά τηλεγραφήματα του Πρακτορείου Χαβάς εκ Καΐρου, οι ηγέται της εθνικιστικής οργανώσεως «Ουάφντ» Ναχάς πασάς [φωτ.] και Μακβάμ βέης ετραυματίσθησαν κατά τινα σοβαράν σύρραξιν ήτις εσημειώθη καθ’ ην στιγμήν επέστρεφον εξ Αλεξανδρείας […]. Εκατόν περίπου άτομα ετραυματίσθησαν ως και ο διευθυντής της αστυνομίας Ρώσελ πασάς.

ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ: Με την αρμόζουσαν επιβλητικότητα και βαθυτάτην συγκίνησιν και ευλάβειαν ετελέσθησαν χθες τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του αειμνήστου Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οταν, άμα τη ανατολή του ηλίου, το πυροβολείον του Λυκαβηττού δι’ 21 κανονιοβολισμών ήρχισε να χαιρετά την εξαιρετικήν ημέραν, η δε μουσική της Φρουράς και προσκοπικαί μονάδες περιερχόμεναι τας οδούς της πόλεως εσάλπιζον το εωθινόν, η κίνησις είχεν ήδη αρχίσει εις τους δρόμους. […] Η πόλις παρουσίαζεν εορτάσιμον όψιν, πλέουσα εις το κυανόλευκον […].

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΡΟΥΘΗΝΙΑΣ:  […] ο Ιβάν Παρκάνοϊ, υπουργός διά τας υποθέσεις των Ρουθήνων, ανέγνωσε προκήρυξιν εις το Ουζόρτ της Ρουθηνίας, εν τη οποία αγγέλλεται ότι η Ρουθηνία απολαμβάνει των ιδίων δικαιωμάτων τα οποία ανεγνωρίσθησαν εις την Σλοβακίαν. […] Οι Ρουθήνοι αυτονομισταί παρητήθησαν της ιδέας του δημοψηφίσματος […].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή