ΑΠΟΨΕΙΣ

Πολυδιάστατη πολιτική

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου μεγάλες δυνάμεις συγκρούονται με σφοδρότητα αυτή την περίοδο. Οι συνθήκες επιβάλλουν σύνεση, λεπτούς χειρισμούς και συνυπολογισμό όλων των παραμέτρων. Η κυβέρνηση εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα και μοιάζει να πελαγοδρομεί. Αυτό δεν είναι καλό. Η ελληνική εξωτερική πολιτική πέτυχε όποτε είχε τις βασικές σταθερές της, αλλά ήταν και πολυδιάστατη. Σήμερα, το πολυδιάστατο ισχύει στον τρόπο που εκδηλώνεται και διατυπώνεται η εξωτερική πολιτική της χώρας…