ΑΠΟΨΕΙΣ

Αδράνεια ξανά

Η Εκκλησία παραδοσιακά έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση ισχυρών δεσμών ανάμεσα στην πατρίδα και στον Ελληνισμό στις ΗΠΑ. Μια σειρά από ατυχείς εξελίξεις και επιλογές, καθώς και η έλλειψη στιβαρής ηγεσίας, έχουν ωθήσει τον θεσμό αυτό σε μια φάση παρατεταμένης παρακμής. Το Φανάρι, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερα τώρα την υποστήριξη των Ελληνοαμερικανών, επέλεξε για μία ακόμη φορά την αδράνεια. Οι επιπτώσεις θα είναι πολύ αρνητικές για τον Eλληνισμό στο σύνολό του.