80 χρoνια πριν… 18-10-1938

49" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΕΜΑΛ: «Η ασθένεια εκ της οποίας υπέφερεν ο Πρόεδρος Κεμάλ Ατατούρκ, ηκολούθει την κανονικήν πορείαν της, όταν αίφνης την Κυριακήν […] η αδυναμία του ασθενούς ενετάθη, ενώ ταυτοχρόνως ενεφανίσθησαν διαταραχαί στομαχικαί και νευρικαί. […] Μετά την καθορισθείσαν και εφαρμοσθείσαν υπό των ιατρών μέθοδον θεραπείας παρετηρήθη εις την γενικήν κατάστασιν ελαφρά βελτίωσις, η κατάστασις όμως παραμένει σοβαρά» [φωτ. Ο Κεμάλ με τον Φεβζί Τσακμάκ, επικεφαλής του τουρκικού στρατού].

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ:  […] ο κ. Μάικελ [Αγγλος αρμοστής] θα απευθύνη προκήρυξιν προς τους τρομοκράτας καλών αυτούς να παραδώσουν τα όπλα εντός ωρισμένης προθεσμίας. Εάν η προθεσμία παρέλθη άπρακτος, αι αγγλικαί αρχαί θα δράσουν αμειλίκτως εναντίον των. Ηδη ο αγγλικός στρατός και η αστυνομία ενισχύθησαν δι’ 6.000 ανδρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΔΑ: « […] Εις την έμπνευσιν, την γραμμήν, το χρώμα που εις άλλους καιρούς επτύχωσαν ένα άγαλμα, ή έκαμαν μίαν τοιχογραφίαν, ή επροστάτευσαν από το κρύο ή την ζέστην έναν Ελληνα, θα προσθέσωμεν την σύγχρονον αισθητικήν μας, την νεοελληνικήν επινόησιν, το νεοελληνικόν γούστο και θα δώσωμεν μίαν ελληνικήν αμφίεσιν».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT