ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-10-1938

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑΝΤΩΝΑΣ: Σήμερον το απόγευμα τα ιαπωνικά στρατεύματα συνεπλήρωσαν την κατάληψιν της Καντώνος εκκαθαρίσαντα την πόλιν από τα εναπομείναντα εν αυτή αποσπάσματα κινεζικού στρατού [φωτ.: Εκρήξεις που προκάλεσαν οι Ιάπωνες για να σβήσουν τις φωτιές που είχαν ανάψει οι Κινέζοι πριν εγκαταλείψουν την πόλη].

ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ: Η Αρχαιολογική Εταιρία και το Μετσόβιον Πολυτεχνείον [φωτ.], δύο από τα εθνικώτερα εις την βαθυτέραν σημασίαν της λέξεως ιδρύματα, εορτάζουν σχεδόν ταυτοχρόνως την εκατονταετηρίδα της ιδρύσεώς των. […] Η σύμπτωσις του εορτασμού […] ενέχει κάποιον ανώτερον συμβολισμόν. Εμφανίζει πράγματι τον αδιάλυτον σύνδεσμον ο οποίος υπάρχει μεταξύ του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος και του νέου ελληνικού μέλλοντος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ:  […] διά του θανάτου του Αθηνών Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου εκλείπει ο σοφώτερος ιεράρχης όχι μόνον της συγχρόνου Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και της όλης «Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας». Ο Αθηνών Χρυσόστομος υπήρξεν και ο διαπρεπέστερος εις τα γράμματα πάντων των προκατόχων του μητροπολιτών Αθηνών και ο πολυγραφώτερος των εκκλησιαστικών ιστοριογράφων της Ορθοδόξου Εκκλησίας των καθ’ ημάς χρόνων.