ΑΠΟΨΕΙΣ

Παροχές

Η πορεία έως τις εκλογές είναι προδιαγεγραμμένη. Η κυβέρνηση έχει ήδη μπει σε έναν τρελό χορό παροχών για να κερδίσει ψήφους και η αντιπολίτευση συναινεί για να μη χάσει ψήφους. Το παράδειγμα της διάταξης σε νόμο του υπουργείου Οικονομικών, που εξισώνει προς τα πάνω τις αποδοχές των υπαλλήλων του –και των ελεγχόμενων φορέων–, τα λέει όλα. Είναι σαφές ότι εκεί αποσκοπούσε η φορομπηχτική πολιτική για τη δημιουργία υπερπλεονασμάτων. Φυσικό, πλέον, να εγερθούν απαιτήσεις ίσης μεταχείρισης. Και ό,τι ήθελε προκύψει…