80 χρόνια πριν στην «Κ» 11.XΙ.1938

80 χρόνια πριν στην «Κ» 11.XΙ.1938

1' 12" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΕΜΑΛ: Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Κωνσταντινουπόλεως […] ανήγγελλον ότι ο δημιουργός της Τουρκίας Κεμάλ Ατατούρκ υπέκυψεν εις το μοιραίον την 9ην ώραν και 5΄ πρωινήν. Από της προχθές ο πρόεδρος της τουρκικής Δημοκρατίας είχε περιέλθει εις κωματώδη κατάστασιν, οι δε θεράποντες ιατροί είχον τελείως απελπισθή. Η είδησις του θανάτου, γνωσθείσα αμέσως εις ολόκληρον την Κωνσταντινούπολιν, προεκάλεσε βαθύτατη θλίψιν. Ολα τα καταστήματα έκλεισαν αμέσως και παντού υψώθησαν μεσίστιοι αι σημαίαι, μεταδοθείσα δε δι’ εκτάκτων εκδόσεων των τουρκικών εφημερίδων εις ολόκληρον την Τουρκίαν προεκάλεσε γενικόν πένθος [φωτ. Από την κηδεία του Κεμάλ].

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ: Τόση ήτο η μανία του πληθυσμού κατά των Εβραίων και τόση η αδυναμία της αστυνομίας να αποκαταστήση την τάξιν ώστε ο κ. Γκαίμπελς ηναγκάσθη να απευθύνη από ραδιοφώνου την κάτωθι έκκλησιν: « […] Απευθύνεται ήδη αυστηρά πρόσκλησις προς άπαντα τον γερμανικόν πληθυσμόν να παύση αμέσως τας εκδηλώσεις ή ενεργείας κατά του εβραϊσμού. Η οριστική απάντησις εις την απόπειραν θα δοθή εις τον εβραϊσμόν διά νομοθετικής οδού και διά Διαταγμάτων».

Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ: Την 9ην πρωινήν της χθες ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Μεταξάς μετέβη εις τα εν Ψυχικώ σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, συνεχίζων την επίσκεψίν του των κυριωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πρωτευούσης. […] Αποχωρών, ο κ. Πρωθυπουργός εξεφράσθη με ειλικρινή ενθουσιασμόν προς τον πρόεδρον του Διοικ. Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κ. Κυριακόν, τόσον διά τας θαυμασίας εγκαταστάσεις των σχολείων, όσον και διά τας υγιείς, πατριωτικάς, χριστιανικάς και οικογενειακάς αρχάς, τας οποίας η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, […], εμπνέει εις τας μαθητρίας της.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή