ΑΠΟΨΕΙΣ

Διαχρονική αποτυχία

Τεράστια είναι η ευθύνη των πρυτανικών αρχών του ΕΜΠ, που αδυνατούν να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία του ιδρύματος. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι κατανοητές, όπως και η εμφανής απουσία τους έπειτα από μεγάλες καταστροφές. Πρόκειται για αποτυχία διαχρονική, η οποία δείχνει ότι το ιστορικό κτίριο πρέπει, επιτέλους, να γίνει τμήμα ενός ευρύτερου μουσειακού συγκροτήματος το οποίο θα φυλάσσεται και θα προστατεύεται από το κράτος. Αλλη λύση δεν υπάρχει.