ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα συστατικά υπάρχουν

Πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι η χώρα μας απέκτησε ένα θεσμικό πλαίσιο που προσελκύει ξένες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Πολλές φορές στο παρελθόν μεγάλες παραγωγές, που είχαν μάλιστα ελληνικό «χρώμα», δεν μπόρεσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, λόγω γραφειοκρατίας και αδιαφορίας. Η χώρα διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστατικά προκειμένου να ανταγωνισθεί επάξια σε αυτόν τον τομέα.