80 χρoνια πριν… 29-11-1938

47" χρόνος ανάγνωσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ζωηροτάτη διπλωματική κίνησις προμηνύεται να σημειωθή προσεχώς διά την ρύθμισιν των ευρωπαϊκών ζητημάτων εις Ρώμην, όπου ευρίσκεται ήδη ο υπουργός της Εθνικής Αμύνης της Νοτίου Αφρικής κ. Πίροου και όπου θα ταξιδεύσουν εντός συντόμου χρονικού διαστήματος ο Βασιλεύς Κάρολος της Ρουμανίας και ο Αγγλος πρωθυπουργός κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν. Ούτω πληροφορίαι εκ Λονδίνου μεταδίδουν ότι ανηγγέλθη και επισήμως η κατά τας αρχάς του νέου έτους επίσκεψις του κ. Τσάμπερλαιν εις Ρώμην [φωτ. Ο Πίροου (αρ.) με τον Βρετανό ύπατο αρμοστή για τη Νότια Αφρική, τον Νοέμβριο του 1938].

ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΚΡΟΥΣΟΣ: Το χωρίον Χάρτλεϋ της αγγλικής κομητείας Κεντ είναι ανάστατον λόγω της αποφάσεως που έλαβεν ο ιδιοκτήτης του μέρους όπως καταρρίψη μίαν παλαιάν μικράν έπαυλιν, εις την οποία κατά τινα παράδοσιν ο Δανιήλ Ντεφόε έγραψε τον περίφημον «Ροβινσώνα Κρούσον» […] Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας προσήγαγεν έγγραφα αποδεκικνύοντα ότι […] το 1712, όταν εδημοσιεύθη ο «Ροβινσών Κρούσος», ο Ντεφόε ήτο υπάλληλος εις εν γραφείον του Λονδίνου εις την συνοικίαν Τίλμπερυ.