ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Πατέρας-αφέντης» και έμφυλη πόλωση

Κύριε διευθυντά
Με λύπη διάβασα ένα άρθρο στην «Κ» με τίτλο που περιλαμβάνει τον όρο «πατέρας-αφέντης» στη συζήτηση για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. 

Λυπάμαι όχι απλά γιατί δεν συμφωνώ με όσα στερεότυπα δηλώνονται (οι διαφωνίες απαραίτητες στη διαλεκτική), αλλά κυρίως γιατί η εμπάθεια που το διατρέχει συντελεί μόνο στην έμφυλη πόλωση και όχι στην ψύχραιμη οπτική που χρειάζεται και βεβαίως βρίσκεται στην υπόλοιπη θεματολογία των άρθρων σας.