ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οσοι είναι bon vivant ας σηκώσουν το χέρι

Κύριε διευθυντά
Θα ήθελα να διορθώσω ένα λάθος από μια γαλλική έκφραση, που γίνεται κατά κόρον εδώ και χρόνια και εμφανίζεται ενίοτε ακόμη και στην «Καθημερινή», παρ’ όλες τις προσπάθειες διόρθωσης που γίνονται κατά καιρούς από μερικούς… σχολαστικούς!

Η φράση bon viveur ως έκφραση, από όσα γνωρίζω, δεν απαντά στα γαλλικά. Το σωστό είναι bon vivant, που σημαίνει καλοπερασάκιας. Το viveur χρησιμοποιείται μόνο του και σημαίνει, πέραν του παραπάνω και φιλήδονος, ξένοιαστος, καλοζωισμένος και τα συναφή. Ευζωιστής, όπως διάβασα κάπου και μου άρεσε. Εδώ το bon είναι όχι μόνον περιττό, αλλά και λανθασμένος πλεονασμός. Θα μου πείτε, εδώ ο κόσμος πνίγεται από τον κορωνοϊό, με αυτό θα απασχοληθούμε; Γιατί όχι; Και τούτο ποιείν κακείνο μη αφιέναι…