ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η Ρωσία, η Αρμενία και περί Eκκλησιών

Κύριε διευθυντά
Αφορμή για την παρούσα επιστολή αποτέλεσε μια πρόταση του συντάκτη σας κ. Μανδραβέλη στο άρθρο του της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, ο κ. Μανδραβέλης κάνει λόγο για «αδιαφορία της Ρωσίας να βοηθήσει την ομόδοξη χώρα», αναφερόμενος στην Αρμενία.

Ωστόσο, η Ρωσία με την Αρμενία, ανεξαρτήτως εάν συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους δεσμούς, δεν είναι ομόδοξες χώρες. Η Αρμενία έχει δική της Εκκλησία, η οποία δεν ανήκει στις ορθόδοξες εκκλησίες ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ. Από τον κ. Μανδραβέλη, ο οποίος είναι συνήθως καλά πληροφορημένος, περιμένουμε μεγαλύτερη ακρίβεια σε όσα γράφει.