ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΝΑΤΟ, Τουρκία, βέτο και Σερβία

Κύριε διευθυντά
Εύκολα θα συμμερισθεί ο αναγνώστης την ουσία της επιφυλλίδας του καθηγητή κ. Χρήστου Γιανναρά «Γιατί πλεονεκτούν οι Τούρκοι» (20.12) και ειδικότερα το περιεχόμενο των παραγράφων 6, 7 και 10 σχετικά με τα του ΥΠΕΞ. 

Ως προς την 3η παράγραφο τολμώ να παρατηρήσω ότι το ΝΑΤΟ είναι ο κυριότερος ευρωατλαντικός οργανισμός στον οποίον η Τουρκία έχει, ως γνωστόν, το δικαίωμα αρνησικυρίας!, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ως προς τη Σερβία απεδείχθη δυστυχώς εύκολη θυματοποίηση, ως τρίτη χώρα.