ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί αναδασώσεων και απολιγνιτοποίησης

Κύριε διευθυντά
Η ανακοίνωση του υπουργού Περιβάλλοντος για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναδάσωσης ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη, επειδή μέχρι τώρα η πολιτική του υπουργείου για την προστασία της ατμόσφαιρας εκφραζόταν με μία μόνο λέξη: απολιγνιτοποίηση. 

Οι εκπομπές ρυπογόνων αερίων από την καύση ορυκτών καυσίμων αποτελούν την κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής, αλλά οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες στον Τρίτο Κόσμο θέτουν όρια στον βαθμό και στον ρυθμό με τον οποίο αυτές μπορούν να περιοριστούν. Το σύνολο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι της τάξεως των 30 μονάδων κάθε χρόνο, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα απορρόφησης του διοξειδίου από τα δάση, της τάξεως των 450 μονάδων. Ετσι, ένα μικρό βήμα στην αποκατάσταση των δασών έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με πολλά άλματα στην απολιγνιτοποίηση. 

«Καζάν καζάν», λοιπόν, στην αναδάσωση.