Οι και παρόντες και «απόντες»

Οι και παρόντες και «απόντες»

Κύριε διευθυντά

Κατά την πρόσφατη (επεν)εκλογή του προεδρείου της «φευγαλέας» –κατά τον χαρακτηρισµό του προέδρου της– ήδη διαλυθείσης Βουλής της 21/5/2023, ο επανεκλεγείς πρόεδρος έλαβε 270 ψήφους, ενώ το ΚΚΕ «εψήφισε» παρών. Οµολογητέον σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής(!).

Το πράγμα θυμίζει την απάντηση όσων δεν επιθυμούν να εκφράσουν γνώμη σε δημοσκόπηση και καταχωρίζονται στην γκρίζα ζώνη του «δεν γνωρίζω – δεν απαντώ». Κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να νοείται για τους αιρετούς αντιπροσώπους του έθνους (άρθρο 51 παρ. 2 του Συντάγματος). Ιδίως αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τη σημασία που αποδίδει ο συνταγματικός νομοθέτης στη «γνώμη και ψήφο» των βουλευτών, για τις οποίες τους αναγνωρίζει το «ακαταδίωκτον» με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, η οποία ορίζει: «O βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων».

Με το «παρών-απών» οι πατέρες του έθνους φαίνεται να θέλουν «και την πίτα γερή και τον σκύλο χορτάτο».