Οι διαπρεπείς «εν Κερτσίω Έλληνες»

Οι διαπρεπείς «εν Κερτσίω Έλληνες»

Κύριε διευθυντά

Η εκτεταμένη αναφορά της «Κ» (φ. 17.3.2024) στους Ελληνες της Κριμαίας και των στενών του Κερτς, κατά τον 19ο αιώνα, μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ σε δύο Ελληνες, αδέλφια, Κεφαλονίτες, οι οποίοι έζησαν στην περιοχή αυτή την ίδια περίπου εποχή στην οποίαν αναφέρεται το παραπάνω δημοσίευμα.

Στην περιοχή αυτή, λοιπόν, της Κριμαίας και της Ουκρανίας οι Ελληνες κατά τον 19ο αιώνα βρήκαν ένθερμη φιλοξενία από αμφοτέρους τους λαούς της περιοχής, εις την οποία ήκμασαν, προς όφελος και των ντόπιων κατοίκων. Ετσι, με τη δράση τους ανταπέδωσαν πολλαπλασίως τη φιλοξενία τους προς αυτούς. Παραθέτω, για την προσφορά των Ελλήνων, «ειδήσεις» από αθηναϊκές εφημερίδες του 19ου αιώνα, εις τις οποίες αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη Ρώσων και Ουκρανών για την εν γένει προσφορά των Ελλήνων.

Ετσι κατά την εφημερίδα ΣΤΟΑ της 1.2.1880: «Απεβίωσεν εν Κερτσίω ο συμπολίτης ημών Σπυρίδων Κούπας, αδελφός του φιλογενούς κ. Γερασίμου Κούπα. Ο αοίδιμος Σπυρίδων ην ανήρ διαπρεπής υφ’ όλας τας επόψεις· εν Ρωσία ιδίως λίαν ετιμάτο, διό και προήχθη εις τον βαθμόν του αυτοκρατορικού συμβούλου, τιμηθείς άμα διά παρασήμων. Οι εν Κερτσίω Ελληνες και οι Κεφαλλήνες ιδίως βαρέως επένθησαν επί τη στερήσει αυτού».

Η επόμενη είδηση αφορά τον αδελφό του, Γεράσιμο Κούπα. Η πόλη της Βερδιάνσκας της Ουκρανίας εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς αυτόν, για τις πολλαπλές υπηρεσίες που προσέφερε προς την πόλη και τους πολίτες της ο δαιμόνιος Κεφαλονίτης. Και το πράττει αυτό ομοφώνως το ∆ημοτικό Συμβούλιο της εν λόγω πόλεως.

Παρατίθεται η σχετική «είδηση» της αθηναϊκής εφημερίδος ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ της 16.10.1893 με τη διευκρίνιση ότι η ελληνοποιημένη ονομασία Βερδιάνσκα είναι Μπερντιάνσκ:

«Εν Βερδιάνσκα, Σεπτεμβρίου 4, 1893. Αξιότιμε κε Γεράσιμε Κωνσταντίνοβις Κούπαν, πληροφορούμεθα μετά εγκαρδίου λύπης περί της μελλούσης απομακρύνσεώς σας από της πόλεως Βερδιάνσκας και λαβούσα υπόψει ότι η πολυχρόνιος εμπορική υμών δράσις εν τη ευρύτητι αυτής όχι μόνο εξυπηρέτησε την ανάπτυξην της εξαγωγής των δημητριακών καρπών εν το εξωτερικό και την εν γένει κίνησιν του εμπορίου, αλλά μετ’ αυτών και τη μεγάλη μερίδα της εργατικής τάξεως της πόλεως, η ∆ημαρχία εν συνεδριάσει αυτής της 27 Αυγούστου ομοφώνως μοι ανέθηκε να εκφράσω υμίν εξ ονόματος της κοινότητος τας ειλικρινείς ευχαριστίες διά τας ωφελείας, ας προσφέρατε διά της εμπορικής υμών δράσεως επί τοσαύτα έτη. Καθιστών υμίν γνωστόν τούτο, έχω την τιμήν να παρακαλέσω υμάς αξιότιμε κύριε, να δεχθείτε την έκφρασιν των ειλικρινών ευχαριστιών εκ μέρους του ΔΣ της πόλεως. Μετά των σεβασμάτων μου και αφοσιώσεως. Υμέτερος θεράπων

Δήμαρχος Βερδιάνσκας

Γαγέφσκις»

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT