Κ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Alpha Bank: Με ισχυρά θεμέλια, στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων

Alpha Bank: Με ισχυρά θεμέλια, στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης παρουσιάζει η εγχώρια αγορά ακινήτων, που φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει οριστικά την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν στην οικονομία λόγω της παγκόσμιας πανδημικής κρίσης, η ελληνική αγορά ακινήτων έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, επιβεβαιώνοντας τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου. 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των εγχώριων και ξένων επενδυτών, σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο συναλλαγών και τις βελτιούμενες συνθήκες χρηματοδότησης, διαμορφώνουν συνθήκες στήριξης των τιμών και των αξιών των ακινήτων, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου ανοδικού οικονομικού κύκλου. 

Ενεργός διαχείριση ακινήτων και επένδυση στις Αστικές Αναπλάσεις

Αξιοποιώντας τη μακροχρόνια και ισχυρή παρουσία στο Real Estate και τις αστικές αναπλάσεις, η Alpha Bank λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενεργό στήριξη της εγχώριας αγοράς ακινήτων, αξιοποιώντας τη δυναμική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Τα μεγέθη του Ομίλου στην αγορά ακινήτων ενισχύονται σταθερά, μέσα από την αποτελεσματική αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ιδιόκτητων ακινήτων, που πλέον αριθμεί περισσότερα από 5.000 ακίνητα. 

Η στρατηγική της Alpha Bank στην αγορά ακινήτων υλοποιείται από την εξειδικευμένη Εταιρεία του Ομίλου, Alpha Real Estate Management and Investments. Το μοντέλο διαχείρισης βασίζεται σε συνεργασίες με επιλεγμένους παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων (property and facilities management), οι οποίοι λειτουργούν κάτω από τoν στρατηγικό σχεδιασμό και την εποπτεία του Ομίλου. Έτσι, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση και το βέλτιστο λειτουργικό αποτέλεσμα, μέσα από:

1. Την ενεργό διαχείριση των ακινήτων, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου.

2. Τη δημιουργία αξίας για τον Όμιλο μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης και πώλησης ακινήτων. Αξιοποιώντας μια σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης και επενδύοντας στη διαμόρφωση μιας πρότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας προώθησης ακινήτων, κατά την τελευταία τριετία έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές άνω των 300 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις συναλλαγές θεματικών χαρτοφυλακίων. 

Η Alpha Bank διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο και στην υλοποίηση εμβληματικών έργων αστικής ανάπλασης, δηλαδή παρεμβάσεων που ενισχύουν την αειφορία, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Όμιλος της Alpha Bank συνυπέγραψε πρόσφατα το μνημόνιο συναντίληψης για τη «Διπλή Ανάπλαση», συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός νέου πόλου αναψυχής και πρασίνου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά και ενός κέντρου ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή του Βοτανικού.