Ο ψηλός τοίχος προς την ηγεσία

Ο ψηλός τοίχος προς την ηγεσία

Γράφει η Μαρία Συρεγγέλα, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2' 12" χρόνος ανάγνωσης

Οι γυναίκες υφίστανται πολλές διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας. Κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, κατά την προσπάθειά τους για επαγγελματική ανέλιξη σε ανώτερες θέσεις, αλλά και σε καθημερινή βάση, έρχονται αντιμέτωπες με προκαταλήψεις, στερεότυπα και παραδόσεις που εμποδίζουν καταλυτικά την καριέρα τους.

Μπορεί να διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ως προς τη συμμετοχή τους στη διοίκηση, ωστόσο οι προσπάθειές τους να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα στην ιεραρχία «πέφτουν σε τοίχο» – και μάλιστα ψηλό. Για να καταφέρουν να αναρριχηθούν σε ηγετικές θέσεις, πρέπει να παλέψουν με στερεοτυπικές αντιλήψεις και την προκατάληψη ότι τους αρμόζουν και αρκούν διεκπεραιωτικοί ρόλοι, ενώ στους άνδρες ρόλοι στρατηγικής σημασίας. Ταλαντούχες γυναίκες καλούνται διαρκώς να αποδεικνύουν ότι μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενώ πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίσουν βίαιες συμπεριφορές από ανωτέρους που χρησιμοποιούν καταχρηστικά τη θέση εξουσίας τους. 

Τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης των γυναικών στον χώρο της εργασίας είναι συχνό φαινόμενο και δημιουργούν αρνητικό κλίμα, εκφοβιστικό και εχθρικό περιβάλλον για τις γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κακοποίησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Θεσπίζονται υποχρεωτικοί κώδικες δεοντολογίας σε κάθε επιχείρηση, με προβλέψεις για τη συμπεριφορά και κυρώσεις σε όσους δεν τις τηρούν. 

Επίσης, θέτουμε σε λειτουργία την κεντρική διαδικτυακή πύλη metoogreece.gr, όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες και οι πολιτικές για το θέμα της κακοποίησης. Στη συγκεκριμένη πύλη θα μπορούν να υποβάλλονται καταγγελίες σε πραγματικό χρόνο. Στόχος μας είναι να προστατέψουμε τα θύματα βίας και να τα ενημερώσουμε για το πού μπορούν να απευθύνονται για στήριξη και βοήθεια.

Το προσεχές διάστημα θα κατατεθεί προς κύρωση στη Βουλή η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Με τη Σύμβαση θα προστατεύονται όλα τα πρόσωπα στον χώρο της εργασίας, ανεξαρτήτως εργασιακού καθεστώτος. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, που είναι πλήρως εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025 και την αντίστοιχη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2023 και προκρίνει την εναρμόνιση της οικογενειακής και προσωπικής ζωής και την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας.

Οφείλουμε όλες και όλοι –πολιτεία και κοινωνία– να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα βίας και τα ριζωμένα στερεότυπα που έχουν διαμορφώσει συγκεκριμένους ρόλους για τις γυναίκες στην κοινωνία. Οφείλουμε όλοι και όλες να προσπαθήσουμε για τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την ισότιμη προώθησή τους στην εργασία και στην ηγεσία.

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια. Αντιπρόεδρος των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPPWomen). Διετέλεσε γενική γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων από το 2019 έως τον Ιανουάριο του 2021.