Με ηγετικό ρόλο στον εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό
MYTILINEOS

Με ηγετικό ρόλο στον εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό

1' 35" χρόνος ανάγνωσης

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία, με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο κύκλος εργασιών της το 2019 ξεπέρασε τα 2,2 δισ. δολάρια, ενώ απασχολεί περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους. Η MYTILINEOS με τη δραστηριότητά της δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία 1,06 δισ. ευρώ, ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

H εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, αποτελώντας μετεξέλιξη της παλαιάς οικογενειακής επιχείρησης εμπορίας μετάλλων που λειτουργούσε ήδη από το 1908. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί μέλος του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE LARGE CAP.

Το 2017 η μητρική εταιρεία απορρόφησε τις τότε θυγατρικές της Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ και Protergia, σε μια νέα ενιαία επιχειρηματική οντότητα, τη MYTILINEOS, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της ευελιξία και ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδο αγορών και χρηματοδότησης.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός του 2020 πρόσθεσε στις δραστηριότητες της MYTILINEOS τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας εταιρείας, ενώ εξέλιξε τον Τομέα Έργων EPC – METKA σε έναν νέο, σύγχρονο και καινοτόμο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions – SES BU).

Η επικέντρωση της εταιρείας στην αειφορία ενισχύεται με τις θυγατρικές ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ, που είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου αλουμινίου (δευτερόχυτου), καθώς και με τη νεοφυή Zeologic, που εξειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων λύσεων στον τομέα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.

Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανάπτυξή της μέσω του επιχειρηματικού της μοντέλου που ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πορεία της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή δέσμευσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την ευθυγράμμιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και από τον ηγετικό ρόλο που έχει στον εξελισσόμενο εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό και την απανθρακοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr