MATTER OF CLASS

Οι σπουδαστές του Deree εφοδιάζονται με πολύτιμα soft skills

Οι σπουδαστές του Deree εφοδιάζονται με πολύτιμα soft skills

Mορφωμένοι και απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, οι millenials (γεννημένοι από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 έως και τα μέσα των 90s) και ακόμα περισσότερο η Generation Z (που ενηλικιώθηκε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα), έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα σκληρό ανταγωνισμό κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, αφού ένα πτυχίο από μόνο του δεν ανοίγει πλέον το δρόμο προς την επιτυχία.

Τα λεγόμενα soft skills, δηλαδή οι «οριζόντιες δεξιότητες» που σχετίζονται με την επικοινωνία, την κριτική σκέψη, το ομαδικό πνεύμα, την παρουσίαση, την προσαρμοστικότητα κ.ο.κ. αποκτούν οι μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, καθώς οι εργοδότες αξιολογούν την προσωπικότητα, τον επαγγελματισμό, τις ηγετικές ικανότητες και το ευρύ πνεύμα εξίσου αυστηρά με τους τίτλους σπουδών ενός υποψηφίου. Γι’ αυτό και οι φοιτητές του Deree – The American College of Greece εξοικειώνονται με τα soft skills συστηματικά και παράλληλα με το αντικείμενο σπουδών τους, τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και στις εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες του Κολλεγίου, όπως είναι τα Clubs και τα Societies.

Ιδιαίτερα τα ακαδημαϊκά societies του Deree προσφέρουν στους σπουδαστές την ευκαιρία να μελετήσουν σε βάθος ένα ακαδημαϊκό αντικείμενο, παρακολουθώντας διαλέξεις, συζητήσεις και σεμινάρια και συμμετέχοντας σε εκδρομές, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες. Επιπλέον, μαθαίνουν την αξία του εθελοντισμού, συνεργάζονται με συμφοιτητές και καθηγητές τους και συναντούν μέλη της επιχειρηματικής ή καλλιτεχνικής κοινότητας. Τα Societies, που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στο Κολλέγιο, περιστρέφονται γύρω από θεματικούς άξονες όπως η Επικοινωνία, η Ιστορία της Τέχνης, τα Πληροφορικά Συστήματα, τα Οικονομικά, οι Περιβαλλοντικές Σπουδές και το Management.

Τα Soft Skills διδάσκονται, επίσης, υπό τη μορφή μαθημάτων όπως τα Business Negotiation, Leadership και Project Management, που εντάσσονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιχειρηματικότητα. Όποια κατεύθυνση κι αν ακολουθήσουν, οι φοιτητές καλούνται να ετοιμάσουν ομαδικές εργασίες και πρότζεκτ, να παρουσιάσουν εργασίες στο κοινό, να αναπτύξουν τις κριτικές τους ικανότητες, να μάθουν να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές και απαιτητικές προθεσμίες και, φυσικά, να οξύνουν την κριτική τους σκέψη.

Αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιέργειας soft skills αποτελεί η πρακτική άσκηση, η οποία προετοιμάζει τον μελλοντικό εργαζόμενο για να ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του με αυτοπεποίθηση. Στο γραφείο Career Services του Deree, ο χάρτης «Career Readiness» αποτυπώνει τις οκτώ δεξιότητες, η πρόσκτηση των οποίων εξασφαλίζει μία ομαλή μετάβαση από τη φοιτητική στην επαγγελματική ζωή. Σε αυτά συγκαταλέγονται η επίλυση προβλημάτων, η άνεση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία, η ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας, η δεοντολογική και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, το εργασιακό ήθος και η υπευθυνότητα, η διαχείριση καριέρας, που περιλαμβάνει τη θετική αυτοπροβολή στον χώρο εργασίας, και η διαπολιτισμική ευχέρεια, η οποία κατακτάται μέσω της συναναστροφής με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, φύλου, φυλής ή θρησκεύματος.

Ιδανικό περιβάλλον για την απόκτηση soft όσο και hard skills, το Deree εξοπλίζει τους σπουδαστές του με όλα όσα χρειάζονται για να εξελιχθούν σε επιτυχημένους, σοβαρούς και υπεύθυνους επαγγελματίες. Δεν είναι τυχαίο ότι, έξι μήνες μετά την αποφοίτησή τους, περισσότεροι από το 60% των αποφοίτων του 2018 και του 2019 είχε ήδη βρει εργασία.