ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Περιβαλλοντικές Σπουδές στο Deree – The American College of Greece: Ένα πρόγραμμα ιδιαίτερης σημασίας για την εποχή μας

Περιβαλλοντικές Σπουδές στο Deree – The American College of Greece: Ένα πρόγραμμα ιδιαίτερης σημασίας για την εποχή μας

Σε μια εποχή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων με πολλαπλές και πολύπλοκες αιτίες, η εκπαίδευση για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα αποκτά όλο και περισσότερη σημασία. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με ειδική γνώση και δεξιότητες που να τους καθιστούν ικανούς να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, η μείωση της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, η ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους, η αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων. Οι σπουδές περιβάλλοντος, που αντιπροσωπεύονται από μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε άλλες χώρες, δυστυχώς δεν έχουν αντίστοιχη θέση στη χώρα μας, όπου τα λίγα προγράμματα που προσφέρονται είναι κυρίως μεταπτυχιακού επιπέδου.

Οι απόφοιτοι προγραμμάτων περιβαλλοντικών σπουδών (περιβαλλοντολόγοι) μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι και μελετητές επί περιβαλλοντικών θεμάτων, ως στελέχη επιχειρήσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της διαχείρισης περιβάλλοντος, καθώς και σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέσα μαζικής επικοινωνίας στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κι επικοινωνίας. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν με την έρευνα σε διάφορα σχετικά επιστημονικά πεδία, να επιλέξουν να ειδικευτούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. σε περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντική εκπαίδευση, θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, διατήρηση βιοποικιλότητας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείριση φυσικών πόρων), ή και να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. σε περιβαλλοντικά προγράμματα της ΕΕ).

Περιβαλλοντικές Σπουδές στο Deree – The American College of Greece: Ένα πρόγραμμα ιδιαίτερης σημασίας για την εποχή μας-1

Το Deree – The American College of Greece πρωτοπόρησε και στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας εισάγοντας το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα περιβαλλοντικών σπουδών (BSc) στον κλάδο της ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν μια δεκαετία (2010). Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη γνώση και βαθιά κατανόηση όλων των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων και των πολλαπλών τους διαστάσεων -τόσο οικολογικών, όσο και κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών- καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους σπουδαστές ικανούς να δώσουν λύση σ’ αυτά. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που συνδυάζει γνώσεις από πολλά πεδία σπουδών. Οι σπουδαστές εισάγονται στις αρχές της περιβαλλοντικής επιστήμης, κατανοούν τη δομή και λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων και αποκτούν καλές βάσεις βιολογίας, οικολογίας, χημείας και γεωλογίας του περιβάλλοντος. Σε δεύτερο επίπεδο, μελετούν τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων, διδάσκονται αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική, και ερευνητικές μεθόδους περιβαλλοντικής ανάλυσης.

Στο τελευταίο έτος παρακολουθούν μαθήματα σε πιο εξειδικευμένα θέματα όπως περιβαλλοντική δικαιοσύνη, διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, διατήρηση βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή, βιώσιμες πόλεις, βιώσιμη παραγωγή τροφής, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.λπ. Ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας πάνω σε θέμα του ενδιαφέροντός τους. Στη διάρκεια των σπουδών τους, τους παρέχεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε φορείς εκτός του χώρου σπουδών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν γνώση και δεξιότητες που τους επιτρέπουν τόσο να εργαστούν επαγγελματικά σαν περιβαλλοντολόγοι, όπως και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το περιβάλλον, κι έτσι να τους ανοίξει ο δρόμος για μια ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Περιβαλλοντικές Σπουδές στο Deree – The American College of Greece: Ένα πρόγραμμα ιδιαίτερης σημασίας για την εποχή μας-2

Η ομάδα των φοιτητών του προγράμματος συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον και την αειφορία στο Κολλέγιο. Επίσης, το πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών συνδέεται στενά με το Κέντρο Αριστείας για τη Βιωσιμότητα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Center of Excellence for Sustainability, CES). Το CES, που σήμερα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Office of Public Affairs του Κολλεγίου, ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να προαγάγει τη βιωσιμότητα τόσο στον χώρο του Κολλεγίου, όσο και έξω απ’ αυτό, μέσα από τη σύμπραξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών διαδικασιών. Το Κολλέγιο ξεχωρίζει για την πολιτική του σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις κι έχει βραβευτεί για τις πρακτικές του με τα βραβεία STARS της Ένωσης για την Προώθηση της Βιωσιμότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education, AASHE).

Πολλοί απόφοιτοι του προγράμματος Περιβαλλοντικών του Deree επιλέγουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και γίνονται δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και σε πολύ διαφορετικούς τομείς του περιβάλλοντος, λόγω της διεπιστημονικότητάς του προγράμματος. Στο σύνολο, έχουν καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Το φυσικό περιβάλλον και οι εγκαταστάσεις του Κολλεγίου, στους πρόποδες του Υμηττού, είναι μοναδικά κι αποτελούν ζωντανό εργαστήριο για τους σπουδαστές μας. Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται βασίζονται στην ενεργό μάθηση (active learning), με επίκεντρο τον φοιτητή, με χρήση τεχνολογίας και διαδικτυακών εργαλείων, και στοχεύουν τόσο στην απόκτηση γνώσης και κριτικής σκέψης, όσο και πρακτικών δεξιοτήτων (μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις, εργασία πεδίου, πρακτική άσκηση), καθώς και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, όπως η χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, δεξιότητες έρευνας, δημιουργικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας. Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών του Deree έχει διπλή πιστοποίηση, από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, κι ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα, αντίστοιχα με αυτά των πανεπιστημίων των χωρών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα BSc in Environmental Studies του Deree – The American College of Greece μπορείτε να βρείτε εδώ