ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο μας

Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο μας

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η ηλικία του ανθρώπου από 0 έως 7 ετών είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του. Η εξέλιξη που επιτελείται στη φάση αυτή στη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και κινητική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Η ευκαιρία που μας δίνεται να παρέμβουμε θετικά και να βοηθήσουμε το παιδί είναι ανεπανάληπτη. Η ηλικία αυτή συμπίπτει με τη φοίτηση ενός παιδιού στο Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο.

Γι’ αυτό και η επιλογή ενός σχολείου για να φοιτήσει το παιδί μας στο Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο είναι μια απόφαση στην οποία οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά και υπεύθυνα συνυπολογίζοντας πολλές παραμέτρους – κριτήρια. Καλό είναι να μην αντιμετωπίζεται η προσχολική εκπαίδευση απλώς ως φύλαξη του νηπίου αλλά ως τη βάση πάνω στην οποία θεμελιώνεται η πνευματική του συγκρότηση, η ακαδημαϊκή του εξέλιξη, η συναισθηματική του ισορροπία και η διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας που θα το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο μας-1

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση αναλαμβάνουμε τα παιδιά αυτής της ηλικίας και αξιοποιούμε τις δυνατότητες που έχουν σε αυτό το στάδιο προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τη δυναμική κάθε παιδιού στο μέγιστο.

Ο χώρος μας

Ασφάλεια και σύγχρονες εγκαταστάσεις

Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο μας-2

Ένα ασφαλές περιβάλλον κοντά στη φύση με σύγχρονη κτιριακή υποδομή που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των μικρών παιδιών για εξερεύνηση, πειραματισμό, δημιουργικότητα, κίνηση και μάθηση.

Το πρόγραμμά μας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί βασίζεται στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και στόχος είναι να ανακαλυφθούν τα ενδιαφέροντα, οι δυνατότητες και οι ικανότητές του και να δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό του. Όταν υπάρχει μια τόσο στοχευμένη προσέγγιση σε αυτό το κρίσιμο αναπτυξιακό στάδιο αποτελεί επένδυση για το μέλλον του.

Παράλληλα στο Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης υπάρχει εξειδίκευση στην υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο το παιδί να λειτουργεί ως ενεργό μέλος σε μια κοινωνική ομάδα και να καλλιεργεί δεξιότητες σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις όπως τα “Soft skills”. Αυτή είναι η πλέον πρόσφορη ηλικία για να εκπαιδευτεί το παιδί στην ανάληψη πρωτοβουλίας, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τη διαμόρφωση ευελιξίας, την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και την εξωστρέφεια.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο μας-3

Το Σχολείο προσφέρει μέσα στο χώρο του συνεχόμενη εκπαίδευση των νηπιαγωγών με τη μορφή των workshops. Πριν την εφαρμογή των προγραμμάτων στην τάξη προηγείται εκπαίδευση της ομάδας στην εμψύχωση βιωματικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται για τον παιδοκεντρικό τους χαρακτήρα και επικεντρώνονται στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

Οι εκπαιδευτικοί μας

Οι νηπιαγωγοί της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κατέχουν Πανεπιστημιακούς και Μεταπτυχιακούς τίτλους και συντονίζονται ως ομάδα με συσκέψεις σε εβδομαδιαία συχνότητα. Στόχος είναι να παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την κάλυψη τόσο των μαθησιακών όσο και των συναισθηματικών αναγκών των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση και τη δημιουργία κινήτρων για διαρκή επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Το διευρυμένο πρόγραμμα

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση οι δραστηριότητες δεν είναι μία επιπλέον επιλογή για τα παιδιά αλλά αναγκαίο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα, οι αθλητικές δραστηριότητες (κολύμβηση, μπαλέτο/ ποδόσφαιρο), τα παιχνίδια λόγου με ειδικό λογοθεραπευτή, το σκάκι, η μουσική και το θεατρικό παιχνίδι προσφέρουν στο παιδί όλα τα ερεθίσματα που είναι αναγκαία για τη γνωστική , ψυχοκινητική και συναισθηματική του ανάπτυξη.   

Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο μας-4

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Η διδασκαλία αξιοποιεί τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε καθημερινή βάση. Το μάθημα της ρομποτικής, η χρήση του υπολογιστή και του διαδραστικού πίνακα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική διαδικασία όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες απαιτήσεις.   

Η συνεργασία με τους γονείς

Η μέριμνα προς τους γονείς των παιδιών είναι εβδομαδιαία και ξεκινάει πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Με το καινοτόμο πρόγραμμα «Ας παίξουμε πάλι» υποστηρίζουμε τους γονείς στο ρόλο τους καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και ταυτόχρονα τους εμπλέκουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρώτο παιχνίδι που διοργανώνουμε γίνεται δια ζώσης στο Νηπιαγωγείο το μήνα Σεπτέμβρη με στόχο να βοηθήσει τη μετάβαση των καινούριων μαθητών.

Στη συνέχεια, μόλις ξεκινήσει το παιδί το σχολείο ετοιμάζει το ίδιο κάθε εβδομάδα ένα παιχνίδι που είναι σχετικό με τη θεματική που προσεγγίστηκε κι έτσι δίνεται η ευκαιρία σε όλη την οικογένεια να διασκεδάσει το Σαββατοκύριακο …μαθαίνοντας. Από την πλευρά του παιδιού γίνεται εμπέδωση όλων όσων διδάχθηκαν και στο γονιό «ανοίγεται» ένα παράθυρο στην καθημερινότητα του παιδιού μέσα από ένα ευχάριστο βίωμα.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο μας-5

Ο τρόπος που είναι σχεδιασμένα τα παιχνίδια με τη συμβολή εξειδικευμένων ψυχολόγων και ειδικών της προσχολικής αγωγής προσφέρει έμμεσες κατευθύνσεις προς τους γονείς για να ενισχύσουν τον υποστηρικτικό τους ρόλο και ταυτόχρονα εδραιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του παιδιού στην εκπαιδευτική του διαδικασία.

Τέλος, η συχνή προφορική και γραπτή επικοινωνία πλαισιώνουν την αποτελεσματική συνεργασία μας με τους γονείς.   

Η μετάβαση στο Δημοτικό

Οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων συνεργάζονται εποικοδομητικά και υλοποιούν προγράμματα που έχουν ως στόχο την εξωστρέφεια, τη σύνδεση των νηπίων και με άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας και τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης όλων των παιδιών στο Δημοτικό.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο μας-6

Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα

Το Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης συνεργάζεται με ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και ειδικό παιδαγωγό για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πρώιμων δυσκολιών. 

Τα Πλεονεκτήματα:

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που ανανεώνεται και προσαρμόζεται συνεχώς προκειμένου να ακολουθεί όλες τις σύγχρονες τάσεις
  • Διατήρηση της εξατομικευμένης προσέγγισης σε συνδυασμό με τα οφέλη ενός μεγάλου εκπαιδευτικού ιδρύματος
  • Έμφαση στην καλλιέργεια μετρήσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων σε όλα τα μέλη της ομάδας έχοντας ως αφετηρία τη μοναδική συμβολή του καθενός ξεχωριστά
  • Ισότιμη καλλιέργεια τόσο της γνωστικής, όσο και της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης κάθε παιδιού
  • Επιτυχημένη μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα
  • Συνεχόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα στο χώρο του σχολείου
  • Αποτελεσματική συνεργασία με τους γονείς  

Πληροφορίες – Εγγραφές: Τηλ. 22950 -29840, [email protected] , www.anagennisi.edu.gr