ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνδυνος

Οι αντιφάσεις για τα εμβόλια κλείνουν τον δρόμο προς την έξοδο. Στις παλινωδίες των αρχών των ευρωπαϊκών κρατών έρχονται τώρα να προστεθούν οι επιφυλάξεις των ΗΠΑ, που, εκτός από δια-φορετική νομική κουλτούρα, έχουν και την πολυτέλεια των μεγάλων αποθεμάτων με εναλλακτικά σκευάσματα. Η σχετική συζήτηση για τις εξαιρετικά σπάνιες επιπλοκές απειλεί να επισκιάσει τη μείζονα ωφέλεια από τον εμβολιασμό. Δεν πρέπει η υπερβολική δυσπιστία να εξαπλωθεί. Χωρίς πίστη στο εμβόλιο, η περιπέτεια δεν θα τελειώσει.