Εως 1 δισ. ευρώ τα απαιτούμενα κεφάλαια για την «Αττικής»

Εως 1 δισ. ευρώ τα απαιτούμενα κεφάλαια για την «Αττικής»

2' 58" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1.021 εκατ. ευρώ στο δυσμενές εμφανίζει η Τράπεζα Αττικής, με βάση την άσκηση αξιολόγησης που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο ποσό αυτό, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της τράπεζας, μετά τον υπολογισμό των οποίων, θα προκύψουν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες της, ώστε να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής έχει αναλάβει την υποχρέωση να υποβάλει στην εποπτική αρχή σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης έως τα τέλη της εβδομάδας. Με χθεσινή ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «θα προχωρήσει με επιτυχία στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης με τη στήριξη του βασικού της μετόχου, δηλαδή του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, που θα συνεχίσει να κατέχει και στο μέλλον το πακέτο των μετοχών της, αλλά και με τη πιθανή συμμετοχή και νέων ιδιωτών επενδυτών με τους οποίους βρίσκεται σε στάδιο συνεννοήσεων». Η διοίκηση της τράπεζας σημειώνει ότι εφόσον απομείνει υπόλοιπο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ποσό για κάλυψη, θα προχωρήσει με τον πρόσφατο νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με βάση τον οποίο δικαιούται όπως και οι λοιπές τράπεζες να καλέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να συμμετάσχει. Στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αναφέρονται οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

• Τη μετατροπή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 95,5 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξης του 11,1% επί των κεφαλαιακών αναγκών του βασικού σεναρίου και ποσοστό 9,4% επί των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου και

• Η προσμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 104 εκατ. ευρώ που αναλογεί στις προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο που σχηματίσθηκαν στις 30/06/2015 λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Το ποσό αυτό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης αντιπροσωπεύει ποσοστό 12,1% επί των κεφαλαιακών αναγκών του βασικού σεναρίου και ποσοστό 10,2% επί των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.

Πηγές από τη διοίκηση της τράπεζας εκτιμούν ότι οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες, μετά τον συνυπολογισμό των παραπάνω ποσών, θα περιοριστούν περίπου κατά 250 εκατ. ευρώ, δηλαδή στα 750 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η τράπεζα δεν είχε ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 434 εκατ. ευρώ που είχε αποφασιστεί για την κάλυψη των αναγκών που είχαν προκύψει βάσει του δυσμενούς σεναρίου της προηγούμενης άσκησης stress test που είχε διεξαγάγει η ΤτΕ το 2014, με βάση τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2013.

Συνεπώς, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, τα κεφάλαια των 434 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στο ύψος της κεφαλαιακής υστέρησης που προέκυψε από τη συνολική αξιολόγηση που διεξήγαγε η εποπτική αρχή το έτος 2015 με στοιχεία αναφοράς της 30ής Ιουνίου 2015. Στο πλαίσιο της αύξησης των 434 εκατ. ευρώ είχε άλλωστε αποφασιστεί η συμμετοχή του βασικού μετόχου –ΤΣΜΕΔΕ– με στόχο τη διατήρηση του ποσοστού που διαθέτει στο 51%. Για τον λόγο αυτό το Ταμείο των μηχανικών έχει δεσμεύσει ποσό 230 εκατ. ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στην παρούσα φάση. Πηγές από το ΤΣΜΕΔΕ σημειώνουν ότι το Ταμείο θα επιδιώξει τη διατήρηση του ποσοστού του, αξιοποιώντας τόσο τα δεσμευμένα προς διάθεση κεφάλαια, αλλά ενδεχομένως πρόσθετα χρήματα από την περιουσία που διαθέτει με τη μορφή καταθέσεων και η οποία ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ.

Το κεφαλαιακό άνοιγμα που προσδιορίστηκε από την ΤτΕ μεταξύ 857 και 1.021 εκατ. ευρώ βασίστηκε στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανήλθαν σε 513 εκατ. ευρώ, έναντι προβλέψεων 30 εκατ. ευρώ που είχαν σχηματιστεί την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 1.056 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT