ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμματα: χρηματοδότηση και κυρώσεις

kommata-chrimatodotisi-kai-kyroseis-2141038

Η μέχρι σήμερα χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων έχει δύο, εξίσου ανησυχητικές, όψεις. Η πρώτη αφορά τη διαφάνεια των πόρων χρηματοδότησης. Η δεύτερη συνδέεται με τα κόμματα «σφραγίδες», εκείνα που συνεχίζουν να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση ενώ, στο μεταξύ, έχουν ουσιαστικά διαλυθεί. Τέλος, μια πρόσφατη παράμετρος, εκείνη της άμεσης ανάγκης εξοικονόμησης του δημοσίου χρήματος, κατέστησε επιτακτική την αλλαγή της παρούσας συνταγματικής ρύθμισης.

Η πρόταση της ομάδας των «6» για ένα καινοτόμο Σύνταγμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας των πολιτικών κομμάτων, με έλεγχο από επιτροπή που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να υπάρχει επαρκής λογοδοσία και οι οικονομικοί τους πόροι να καθίστανται γνωστοί στους πολίτες. Ειδικότερα, ορίζεται μεν ότι το κράτος ενισχύει τα πολιτικά κόμματα αλλά το ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει κάθε χρόνο το διπλάσιο των εσόδων κάθε κόμματος από ιδιωτικές ενισχύσεις.

Ο κοινός νομοθέτης θα ορίσει τόσο τις εγγυήσεις διαφάνειας για τις εκλογικές δαπάνες και την οικονομική διαχείριση των κομμάτων, των βουλευτών και των υποψήφιων βουλευτών, όσο και το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών (προαιρετικό), την απαγόρευση ορισμένων μορφών προεκλογικής προβολής καθώς και τους λόγους έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω. Το καινοτόμο στοιχείο της πρότασης των «6» έγκειται στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, υπό την προεδρία υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και με πλειοψηφία ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, η οποία θα ελέγχει την τήρηση όλων των σχετικών διατάξεων για τη χρηματοδότηση.

Μεγάλο ζήτημα αποτελεί και η οργάνωση και η δράση των πολιτικών κομμάτων, η οποία σύμφωνα με την πρόταση των έξι «οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την ανακήρυξη συνδυασμών μπορεί, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτημα του υπουργού Εσωτερικών, να απαγορεύσει τη συμμετοχή σε προκηρυχθείσες εκλογές πολιτικού κόμματος η ηγεσία του οποίου παροτρύνει συστηματικά ή ανέχεται τη χρήση βίας. Η απόφαση λαμβάνεται σε συμβούλιο και μπορεί να αφορά και συγκεκριμένους κάθε φορά υποψηφίους, όπως ο νόμος ορίζει.

Η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και στις εκλογές των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».